Fylkestingskandidat

Line Marthinsen

44. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.
23. kandidat for Indre Østfold Arbeiderparti ved kommunestyrevalget.

Line Marthinsen

Bli bedre kjent med Line Marthinsen:

Fakta om Line:

Alder: 56 år 

Bosted: Askim i Indre Østfold

Sivilstatus: Singel 

Jobb: Lærer 

23 - line martinsen
Line Martinsen, 44. kandidat for Østfold Arbeiderparti 

Politisk erfaring:

Vært kommunestyrerepresentant i 3 perioder

Kommunestyrekandidat for Indre Østfold Arbeiderparti 

Fylkestingskandidat for Østfold Arbeiderparti

Line Marthinsen stiller til valg for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget og for Indre Østfold Arbeiderparti til kommunevalget. 

Hun har vært politisk aktiv siden 1982. 

Line er opptatt av saker som angår kultur og skole.