Fylkestingskandidat

Jon Oddvar Holthe

Jon Oddvar Holthe

41.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.