Fylkestingskandidat

Wenche Pettersen Wroldsen

Wenche Pettersen Wroldsen

40.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.