Fylkestingskandidat

Glenn Lie

Glenn Lie

39.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.