Fylkestingskandidat

Grete Olsen

36.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.