Fylkestingskandidat

Ann Kristin Samuelsen

Ann Kristin Samuelsen

34.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.