Fylkestingskandidat

Per Hugo Samuelsen

Per Hugo Samuelsen

33.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.