Fylkestingskandidat

Hanne Ellingsen

15. kandidat for Fredrikstad Arbeiderparti
32.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Hanne Ellingsen

Bli bedre kjent med Hanne Ellingsen:

Fakta om Hanne

Alder: 41

Bosted: Gudeberg i Fredrikstad

Sivilstatus: Gift, 1 datter 

Jobb: omsorgsarbeider i helsevesenet og støttekontakt

Medlem i Fagforbundet

Hanne Ellingsen

Hanne Ellingsen, 15. kandidat for Fredrikstad Arbeiderparti og fylkestingskandidat for Østfold Arbeiderparti

Politisk erfaring:

Medlem av teknisk utvalg i Fredrikstad kommune 

Varamedlem til bystyret i Fredrikstad kommune 

Leder for Østre Fredrikstad Arbeiderpartilag 

Varamedlem til kultur- og miljøutvalget, og til oppvekst og utdanningsutvalget i Fredrikstad kommune 

Hanne Ellingsen stiller til valg for Fredrikstad Arbeiderparti til kommunevalget! Hun er også fylkestingskandidat for Østfold Arbeiderparti. Hanne er folkevalgt i teknisk utvalg for Fredrikstad Arbeiderparti, og vara til bystyret. 

Hanne ble aktiv i politikken for å stå opp for de som ikke har en egen stemme. Hun er opptatt av eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er grupper hun vil ha fokus på og kjempe for. 

Hanne sitter også i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune. Hun har en 17 år gammel datter med autisme og epilepsi. 

Hanne liker å bruke fritid med familien sin og utendørs i naturen. 

Beste politiske minne: 

"Et av høydepunktene var å få plass i teknisk utvalg, som jeg ikke visste noe om. Jeg har lært utrolig mye, og sett hvor spennende det er."