Fylkestingskandidat

Hanne Ellingsen

32.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Hanne Ellingsen

Hvem er du?

Jeg er 40 år gammel og fra Fredrikstad. Jeg er gift, og har en datter på 16 år med autisme. Jeg ble aktiv i politikken for å stå opp for de som ikke har en egen stemme. Jeg er opptatt av eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er grupper jeg vil ha fokus på og kjempe for. Familie er veldig viktig for meg.

Jeg har jobbet i helsevesenet i 21 år, og jobber i dag i hjemmesykepleien. Jeg er leder i Østre Arbeiderpartilag i Fredrikstad, og er varamedlem i bystyret og flere av de politiske utvalgene i byen.

Hva er ditt beste politiske minne?

Et av høydepunktene var å få plass i teknisk utvalg, som jeg ikke visste noe om. Jeg har lært utrolig mye, og sett hvor spennende det er.

Om Hanne

  • Har vært danseinstruktør for barn i 15 år.

  • Sitter i teknisk utvalg i Fredrikstad.

  • Vara i kultur- og miljøutvalget og i utvalget for oppvekst og utdanning i Fredrikstad.

  • Glad i familie og utendørs aktiviteter.