Fylkestingskandidat

Terje Moland Pedersen

Terje Moland Pedersen

29.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.