Fylkestingskandidat

Terje Moland Pedersen

29.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Terje Moland Pedersen

Bli bedre kjent med Terje Moland Pedersen:

Fakta om Terje

Alder: 71 år

Bosted: Fredrikstad

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Jobb: Pensjonist 

original

Terje Moland Pedersen, 29. kandidat for Østfold Arbeiderparti

Politisk erfaring:

Vara til fylkestinget i Viken fylkeskommune 2019-2023

Tidligere statssekretær i Justis departementet 

Tidligere politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Tidligere folkevalgt i Fredrikstad kommune 

Tidligere styreleder i Fredrikstad Energi AS 

Terje Moland Pedersen stiller til valg for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. Han har lang politisk erfaring fra både kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Han har tidligere jobbet som stillasbygger i Fredrikstad. Senere tok han politiutdanning og jobbet deretter i politiet. 

Terje har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet og også i Norsk politiforbund.