Fylkestingskandidat

Finn Arne Solberg

Finn Arne Solberg

27.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.