Fylkestingskandidat

Anne Marit Godal

11. kandidat for Fredrikstad Arbeiderparti til kommunevalget.
26.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Anne Marit Godal

Bli bedre kjent med Anne Marit Godal:

Fakta om Anne Marit

Alder: 50 år

Bosted: Kråkerøy i Fredrikstad

Sivilstatus: I et forhold, 2 barn

Jobb: Språkarbeider 

Anne Marit Godal

Anne Marit Godal, kandidat for Fredrikstad og Østfold Arbeiderparti

Politisk erfaring:

Nestleder i Fredrikstad Arbeiderparti

Medlem av helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune

Vara til bystyret i Fredrikstad Arbeiderparti 

Leder klima- og miljøutvalget i Østfold Arbeiderparti 

Tidligere prosjektleder for Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold 

Anne Marit stiller til valg for Fredrikstad Arbeiderparti til kommunevalget og for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. 

Hun er utdannet statsviter og jobber med å skrive. 

Hun har lang politisk erfaring fra både AUF og Arbeiderpartiet. 

"Jeg er med i politikken fordi jeg blir opprørt når folk ikke får frihet til å leve gode liv. Samfunnet må gjøre det mulig for alle å ha penger nok, et trygt hjem, gode muligheter til å utvikle seg og få hjelp når de trenger det. Og vi må ha frisk natur, både nå og i framtida."