Fylkestingskandidat

Anne Marit Godal

Anne Marit Godal

26.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.