Fylkestingskandidat

Jarle Tranøy

25.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Jarle Tranøy

Fakta om Jarle:

  • Alder: 52
  • Bosted: Saltnes i Råde kommune.
  • Sivil status: Gift
  • Jobb: Nestkommanderende og Stabssjef i Oslofjord HV-distrikt 01
  • Medlem i Befalets fellesforbund
Jarle Tranøy

Politisk erfaring:

  • Kommunestyrerepresentant 2007-2019.
  • Medlem i formannskap.
  • Medlem av administrasjonsutvalg. 
  • Ordførerkandidat i 2015. 
  • Opposisjons-gruppeleder fra 2015-2019.

Beste politiske minne: er fra 2015 da jeg hadde gleden av å representere Østfold på Arbeiderpartiets landsmøte.