Fylkestingskandidat

Mona Vauger

22.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Mona Vauger

Bli bedre kjent med Mona Vauger:

Fakta om Mona

  • Alder: 49 år 
  • Bosted: Hvaler 
  • Sivilstatus: Ugift, 1 datter 
  • Jobb: Ordfører i Hvaler kommune. 
Mona Vauger

Politisk erfaring:

  • Ordfører i Hvaler kommune
  • Har sittet i kommunestyret på Hvaler siden 2007

  • Har sittet en periode på fylkestinget i gamle Østfold

Mona er idag ordfører i Hvaler kommune.  Før det jobbet hun som kirkeverge.  Hun er alenemor med en datter på 12 år.  Hennes hjertesaker er at alle skal bli tatt godt vare på i helsevesenet og at de som jobber i helse der får en god lønn å leve av. Frisk Oslo Fjord, marin næringsutvikling. Folkehelse og fri ferdsel i strandsonen. 

Når Mona ikke er på jobb liker hun å tegne, male, ta meg en på løpetur eller stelle i hagen!

Hva er ditt beste politiske minne?

Å få gjennomslag for å styrke området helse og omsorg! Og å alt som gjøres for en frisk Olsofjord. Vi skal leve av havet i fremtiden.