Fylkestingskandidat

Ronny Aukrust

21. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.
10. kandidat for Indre Østfold Arbeiderparti til kommunestyrevalget.

Ronny Aukrust

Fakta om Ronny

  • Alder: 48
  • Bosted: Askim 
  • Sivilstatus: gift, 4 barn
  • Jobb: Softwarekonsulent
Ronny Aukrust

Politisk erfaring:

  • Økonomianvarlig i Indre Østfold Arbeiderparti i perioden 2020 - d.d.
  • Styremedlem i Indre Østfold Arbeiderparti avd. Askim i perioden 2019 - 2021
  • FAU-leder Rom skole, Askim i perioden i perioden 2020 - d.d.
  • FAU-leder Rom barnehage, Askim i perioden i perioden 2017 - 2019
  • FAU-leder Askim ungdomsskole, Askim i perioden 2015 - 2017

Hva er ditt beste politiske minne?

Da det ble besluttet at Østfold skulle gjenoppstå som eget fylke igjen.