Fylkestingskandidat

Anne-Jorunn Nilsen

20.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Anne-Jorunn Nilsen

Hvem er du?

Jeg er 50 år gammel og bor i Askim.  
Jeg er utdannet som barnepleier og hjelpepleier, jobbet i kommunen siden 1990. Jobbet med foreningsarbeid i mange år. Jeg har vært leder i Fagforbundet Indre i 10 år ogHovedtillitsvalgt i 13 år i Fagforbundet. Jeg har også sittet iFylkesstyret 11 år og LO i 8 år. -

Jeg har vært politisk engasjert i mange år. Vært medlem av partiet siden 2018.  
Som Hovedtillitsvalgt i mange år er jeg opptatt av Rettferdighet, Påvirkning i hverdagen, heltid, grunnbemanning, lov og avtaleverket, arbeidsgiverpolitikken og en god arbeidslivspolitikk er viktige saker for meg.