Fylkestingskandidat

Vegard Finnes

Vegard Finnes

19.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.