Fylkestingskandidat

Irene Hetmann Landgren

Irene Hetmann Landgren

18.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.