Fylkestingskandidat

Jaran Berg

17.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.
20. kandidat for Fredrikstad Arbeiderparti til kommunevalget.

Jaran Berg

Bli bedre kjent med Jaran Berg:

Fakta om Jaran:

Alder: 36 år

Bosted: Torsnes i Fredrikstad

Sivilstatus: Gift, 3 barn

Jobb: Helsefagarbeider

Medlem i Fagforbundet

Jaran Berg

Jaran Berg, 17. kandidat for Østfold Arbeiderparti og 20. kandidat for Fredrikstad Arbeiderparti

Politisk erfaring:

Nestleder i LO i Fredrikstad 

Styremedlem i Fredrikstad Arbeiderparti 

Vara til bystyret i Fredrikstad kommune 

Vara til kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune 

Tidligere politisk nestleder for AUF i Østfold

Jaran Berg stiller til valg for Østfold Arbeiderparti og Fredrikstad Arbeiderparti til høstens kommune- og fylkestingsvalg. 

Han har lang og bred erfaring etter å ha vært aktiv i AUF, Arbeiderpartiet og fagbevegelsen over lang tid.