Fylkestingskandidat

Hilde Bredal- Thorsen Holten

Hilde Bredal- Thorsen Holten

16.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.