Fylkestingskandidat

Ole Haabeth

13. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Ole Haabeth

Fakta om Ole:

  • Alder: 72 år

  • Bosted: Kråkerøy, Fredrikstad

  • Sivilstatus: Gift, tre barn

  • Jobb: Pensjonist

Politisk erfaring:

  • Fylkesordfører 2007-2019
  • Ordfører i Fredrikstad 1999-2007
  • Kråkerøys ordfører 1992-1993
  • Medlem av Planutvalget i Fredrikstad 2019-2023
  • Vara til Bystyret i Fredrikstad 2019-2023

Hvem er du?

Ole er gift, har tre barn og fire barnebarn. Etter at han ble pensjonist har han engasjert seg i en del frivillig arbeid. Ole har vært styreleder i Fontenehuset Fredrikstad siden de begynte å arbeide for å få det etablert i Fredrikstad. Fontenehuset er en stiftelse som tilbyr en arbeidsrettet dag til sine medlemmer som har psykiske utfordringer. 

Ole er videre med i dugnadsgjengen og skal være mannskap ombord i veteranskipet MS Hvaler. Han har også arbeidet i foreningen Torbjørnskjærs venner. Ellers er hanvglad i friluftsliv og stiller opp for barnebarn. 

For Ole er hele samfunnsutviklingen viktig og da er klima - og miljø, utjevning, næringsutvikling og by- og tettstedsutvikling sentralt. Han er lærer med toårig spesialpedagogisk utdanning. Etter å ha arbeidet 18 år som spesialpedagog hovedsakelig med ungdom med sosiale og emosjonelle utfordringer har jeg vært ordfører, først i Kråkerøy, siden i Fredrikstad og til sist i Østfold. Han har hatt en rekke lokale, regionale, nasjonale og internasjonale verv og oppgaver.I dag Ole medlem av Planutvalget i Fredrikstad og vara til Bystyret i samme by.

original

Beste politiske minne:

"Jeg har mange gode minner minner fra et langt liv i politisk virke, men møtene med menneskene og deres utfordringer er blant de sterkeste opplevelsene".