Fylkestingskandidat

Bente Seljebakken Klausen

12. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.