Fylkestingskandidat

Christian Larsen

Christian Larsen

11. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.