Fylkestingskandidat

Siv Henriette Jacobsen

2.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.
Fylkesrådsleder i Viken.
45. kandidat for Moss Arbeiderparti til kommunevalget.

Siv Henriette Jacobsen

Bli bedre kjent med Siv Henriette Jacobsen:

Fakta om Siv

Alder: 57 år

Bosted: Moss sentrum

Sivilstatus: gift, 2 døtre

Jobb: fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune

Medlem i Arbeiderbevegelsens presseforbund

Siv Henriette Jacobsen

Politisk erfaring:

Fylkesrådsleder i Viken siden oktober 2021

Fylkesråd for utdanning og kompetanse fra november 2019-oktober 2021

1. vararepresentant til Stortinget for Østfold Ap 2017-2021

Gruppeleder for Aps fylkestingsgruppe i Østfold 2011-2019

Tidligere fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune

Tidligere leder i Jernbaneforum Øst

Tidligere leder for Partnerskapet for Næringsutvikling Østfold

Tidligere leder i Moss Arbeiderparti 

Siv Henriette er 2. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget 2023, i tillegg til er hun vår fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune. Hun har lang og bred erfaring fra politisk arbeid, spesielt på regionalt nivå. Gjennom hele Vikens eksistens har hun vært en del av den politiske ledelsen i fylkeskommunen, nå de siste årene som fylkesrådsleder. 

Siv brenner for fylkeskommunen og er spesielt opptatt av å ivareta dens rolle som en viktig regional utviklingsaktør, også i fremtiden. Hun engasjerer seg i en rekke saker, deriblant et godt og variert utdanningstilbud, næringsutvikling, internasjonalt samarbeid og bærekraftsarbeid. 

Hun har tidligere utdannet seg innen journalistikk og har en master i internasjonal politikk. 

Ønsker du å nå Siv? Kontakt politisk rådgiver Maria D. Imrik på telefon (98687871) eller e-post ([email protected]