Stortingskandidat

Knut Magne Bjørnstad

13.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti.
Gruppeleder Rakkestad Arbeiderparti.

Knut Magne Bjørnstad

Bli bedre kjent med Knut Magne Bjørnstad:

Hva er ditt beste politiske minne?

Valgseieren ved kommunevalget i 2015 er mitt beste politiske minne. Arbeiderpartiet fikk fornyet tillit etter fire år og vi kunne fortsette utviklingen av Rakkestad. Vi kunne fortsette arbeidet med gode fellesskapsløsninger og tiltak som kom de som trengte det mest til gode. 

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Den viktigste saken i valgkampen er å styrke fellesskapet. Det siste året har vist oss at vi trenger fellesskapet mer enn noen gang. De store oppgavene i samfunnet løser vi best sammen. derfor må vi ha som mål at de beste tjenestene innenfor helse og omsorg, utdanning og samferdsel gis av det offentlige.

I tillegg må vi sørge for at hele landet har tilgang på de samme tjenestene. Et eksempel på det er at vi må sikre bredbånd til alle, det er dagens svar på elektrisitet og bør ikke være forbeholdt de som kan betale for seg eller ordne egne løsninger.

Om Knut-Magne:
Knut-Magne jobber til daglig som lærer på videregående skole. Han er gruppeleder for Rakkestad Arbeiderparti. På fritida er han ivrig i jakt og skyting. 

  • Knut-Magne studerte statsvitenskap og økonomi ved Høgskolen i Halden.

  • Han er gruppeleder for Rakkestad Arbeiderparti.

  • Knut-Magne er organisert i Skolenes Landsforbud.

Knut-Magne Bjørnstad