Stortingskandidat

Marius Bjørndalen

9. kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti.

Marius Bjørndalen

Hva er ditt beste politiske minne?

Den enorme mobiliseringen blant arbeidsfolk mot Høyre og FRP når de gikk inn for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble lettere å ansette midlertidig. Når Arbeiderpartier vinner valget skal vi omgjøre dette slik at ansatte skal slippe å stå med lua i hånda for å få arbeid, det blir et enda bedre minne!

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Sosial dumping og dårlige arbeidsforhold er noe de fleste heldigvis ikke opplever i Norge og det virker nok litt fjernt for mange av oss, men faktum er at dette er et økende problem. Som tillitsvalgt har jeg fått en unik innsikt i arbeidslivets skyggesider og det er skremmende å se hvor ille en del arbeidsfolk har det i arbeidslivet både i offentlig- og privat sektor. Et anstendig og trygt arbeidsliv er derfor min viktigste sak!

For meg handler det blant annet om:

  • Hele- og faste stillinger!

  • Reduksjon av mulighetene for midlertidige ansettelser og 0% kontrakter.

  • Økt innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

  • Et godt sikkerhetsnett for arbeidsfolk ved sykdom og andre uforutsette hendelser.

Om Marius

Marius er foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold og har vært aktiv i Fagforbundet og Arbeiderpartiet i en årrekke. På fritida trives han med familieliv, gode bøker og jakt og friluftsliv. 

  • Han er utdannet ambulansearbeider.

  • Marius er styremedlem i Fagforbundet Viken. 

  • Han er leder i Tistedal og Idd Arbeiderlag.

  • Marius er organisert i Fagforbundet.