Styremedlem

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje

Sarpsborg er byen i mitt hjerte. Jeg stiller til valg som ordfører fordi jeg vil være med å skape et samfunn der barn og unge lykkes, og der alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, legning og etnisitet.